SecureMailbox – när GDPR gör personuppgifter i e-post olagliga

SecureMailbox erbjuder ett säkert sätt att skicka e-post innehållande all typ av känsligdata. Tjänsten säkras genom kryptering, inbyggd integritet och stark autentisering med hjälp av två faktorer.

SecureMailbox kräver ingen installation, utan är webbaserad och finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året. Securemailbox är en fristående plattform som sammankopplas med ordinarie e-postklient för notifieringar. Plattformen administreras genom GDPR Organizer.

SecureMailbox och GDPR Organizer ägs och utvecklas av SecureAppbox AB, ett svenskt säkerhetsföretag med fokus att hjälpa företag efterleva GDPR.


Utdrag från Datainspektionens hemsida:

När dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen kommer den så kallade missbruksregeln inte längre finnas kvar. Missbruksregeln innebär att man idag kan använda enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. Det gäller ofta till exempel information om personer i e-post, på internet eller i en enkel lista som man har i datorn. När missbruksregeln försvinner innebär det att samma regler som gäller för personuppgifter i databaser och ärendehanteringssystem, också ska användas för det som skrivs om personer i exempelvis e-post och på webbplatser.