Hjälper företag och organisationer att kommunicera med
stöd av gällande dataskyddslagar, över hela världen

Säkrar din kommunikation
- internt som externt

Prova SecureMailbox!


Byt ut faxen mot en GDPR säker e-Fax – snabb och enkelt.

Vi har tillsammans med operatörer gjort det möjligt att ersätta vanliga faxar med ett GDPR säkert eFax abonnemang som kopplas direkt ert SecureMailbox konto utan att era avsändare märker det.

Mottagna faxmeddelanden hanteras då säkert och krypterat som en Pdf-bilaga. Genom att vidarekoppla eller portera era befintliga faxnummer så behöver ni inte ändra något.

Faxabonnemanget kopplas till funktionsbrevlåda i SecureMailbox Genom att koppla abonnemanget till ett SecureMailbox funktionskonto hamnar inkommande fax i denna säkra Inbox. Dessa fax kan sedan hanteras och vidarebefordras till andra via SecureMailbox med bibehållen säkerhet eller läggas in i digitala foldrar eller sökbara arkiv.

Läs mer om Organizer 6.3

Den nya version av SecureAppbox Organizer 6.3, är en av få lösningar på marknaden där du kan hantera både interna som externa resurser i samma säkra plattform. Förutom att administrera SecureMailbox användare så säkerställer man att externa konsulter och specialister i projekt får samma skyddsnivå som anställda.

Anpassa era system och tjänster för GDPR? Läs mer om vårt nya API och hur ni kan nyttja vår plattform med er befintliga app och webtjänster.

www.secureappbox.se/organizer

Läs mer hur dessa grupper får hjälp av våra tjänster

Secure Mailbox business package for excutives and boardmembers

Företag och organisationer

Med Organizer kan ni säkerställa att alla som berörs av er verksamhet erhåller skydd av kommunikation och persondata, enligt gällande dataskyddslagar.

Secure Mailbox government package for EU members

Myndigheter och offentlig sektor

Offentlig sektor och myndigheter behöver skydda sina digitala processer och allas personuppgifter. Oavsett om det gäller anställda, kunder eller invånare.

Secure Mailbox healthcare package for teams, groups or clinics

Hälso- och sjukvård

För att kunna kommunicera inom både offentlig som privat sjukvård, behöver man tjänster som skyddar våra uppgifter och stödjer patientdatalagen samt nya GDPR.

Enkelt att börja använda!

E-post är kanske det enklaste och mest effektiva sättet att kommunicera. Lika lätt som det är att ta emot information, är det att skicka den. Internet gör att vi alla använder e-post, överallt. Vår e-postadress blir vår identitet.

Problemet med e-post över internet är att den skickas öppet och oskyddat, så personer med dataresurser, som också vet din e-post adress, kan läsa dina mejl dialoger. Det finns ingen lag som skyddar dig, din information eller din mottagare.

SecureMailbox å andra sidan, erbjuder samma ”användarvänlighet” som e-post, men ansluter dig och dina viktiga kontakter, kollegor, klienter eller medarbetare till ett säkert nätverk där all kommunikation och data hanteras korrekt samt skyddas av lagen.