Hjälper företag och organisationer att kommunicera med
stöd av gällande dataskyddslagar, över hela världen

Istället för oskyddad e-post
- internt som externt

Prova SecureMailbox!


Läs mer om Organizer 6.1

Den nya version av SecureAppbox Organizer 6.1, är en av få lösningar på marknaden där du kan hantera både interna som externa resurser i samma säkra plattform. Förutom att administrera SecureMailbox användare så säkerställer man att externa konsulter och specialister i projekt får samma skyddsnivå som anställda.

Förbereda andra system och tjänster för GDPR? Läs mer om vårt nya API där ni kan nyttja hela eller delar av vår plattform med er befintliga app och webtjänster.

www.secureappbox.se/organizer

SecureMailbox – Har erhållit ett SEAL för GDPR

SecureMailbox är den första molntjänst som klarar de nya hårda krav som EU’s nya dataskyddslagar (GDPR) kräver och som i Sverige ersätter PUL.

SecureMailbox, som idag finns i över 160 länder, har som första molntjänst erhållit Privasee SEAL för att man följer EU’s nya dataskydds lag, GDPR samt de internationella riktlinjerna ISO/IEC 29100. SecureMailbox fick denna SEAL för att man kunde visa överensstämmelse med både de nya hårdare ”Privacy by Design” principer som gäller samt den nya EU-förordningen, som kommer att ersätta nationella dataskyddslagar (PUL i Sverige) i alla EU-länder 2018. 

Läs mer hur dessa grupper får hjälp av våra tjänster

Secure Mailbox business package for excutives and boardmembers

Företag, organiserar sitt dataskydd

Med Organizer kan ni säkerställa att alla som berörs av er verksamhet erhåller skydd av kommunikation och persondata, enligt gällande dataskyddslagar.

Secure Mailbox government package for EU members

Myndigheter och offentlig sektor

Offentlig sektor och myndigheter behöver skydda sina digitala processer och allas personuppgifter. Oavsett om det gäller anställda, kunder eller invånare.

Secure Mailbox healthcare package for teams, groups or clinics

Personligare Hälso- och sjukvård

För att kunna kommunisera inom både offentlig som privat sjukvård, behöver man tjänster som skyddar våra uppgifter och stödjer patientdatalagen samt nya GDPR.

Enkelt att börja använda!

E-post är kanske det enklaste och mest effektiva sättet att kommunicera. Lika lätt som det är att ta emot information, är det att skicka den. Internet gör att vi alla använder e-post, överallt. Vår e-postadress blir vår identitet.

Problemet med e-post över internet är att den skickas öppet och oskyddat, så personer med dataresurser, som också vet din e-post adress, kan läsa dina mejl dialoger. Det finns ingen lag som skyddar dig, din information eller din mottagare.

SecureMailbox å andra sidan, erbjuder samma ”användarvänlighet” som e-post, men ansluter dig och dina viktiga kontakter, kollegor, klienter eller medarbetare till ett säkert nätverk där all kommunikation och data hanteras korrekt samt skyddas av lagen.