Hjälper organisationer att upprätthålla säker
kommunikation med stöd för GDPR

Enkelt att sätta upp och anpassa
- både internt som externt

Prova SecureMailbox!


Ny tjänst: GDPR e-Fax

SecureAppbox har tillsammans med Generic Mobile gjort det möjligt att ersätta vanliga faxar med ett PuL och GDPR säkert e-faxalternativ. Med denna lösning så kan man integrera inkommande/utgående Fax med organisationens övriga digitala processer enligt gällande och kommande dataskyddslagar (GDPR).

Vill du veta mer kontakta oss på sales@securemailbox.com

Ny tjänst: GDPR säker AUTH

För de organisationer som använder Organizer för att administrera och autentisera alla användare i sin verksamhet har vi nu släppt en ny tjänst, GDPR säker Autentisering. Tjänsten ger er möjlighet att använda en färdig infrastruktur för att skydda era befintliga web-tjänster och Appar enligt gällande dataskyddslagar (GDPR).

Vill du veta mer kontakta oss på sales@securemailbox.com

GDPR Organizer

För administration, stark autentisering och samtycke

Ostrukturerad information är kanske det svårast området att hantera för att klara den nya dataskydds förordningen GDPR. I Sverige har många pga “missbruksreglerna” i PuL byggt upp processer och rutiner där oskyddad e-post tyvärr ingår. Detta och andra åtgärder behöver justeras innan den 25 Maj 2018 om man vill följa lagen.

I vår GDPR-Organizer sätter ni upp er organisation struktur, autentiserar medarbetare och erhålla samtycke i en och samma process. Detta skapar sedan en långsiktig infrastruktur för att upprätthålla compliance med GDPR. Om man sedan behöver säkra andra processer, faxar, funktionsbrevlådor eller applikationer kan man göra detta genom att ansluta dessa till Organizer.

Kontakta oss eller någon av våra partners för en egen GDPR IT-workshop

Erfarenheter från olika GDPR projekt

Vi erbjuder er ta del av våra erfarenheter i genomförda GDPR-projekt där man använt Organizer som grund för att upprätthålla compliance. Allt från Pseudonymisering, kryptering, mobila e-hälso appar till anonymiserad statistik och analys och säker kommunikation.

Vill du få en överblick vad du kan göra med Organizer eller redan genomfört en GDPR GAP-analys? Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

www.secureappbox.se