Hjälper företag och organisationer att kommunicera med
stöd av gällande dataskyddslagar, över hela världen

GDPR - Säker kommunikation
- internt som externt

Prova SecureMailbox!


GDPR – Säker kommunikation

Ostrukturerad information är kanske det svårast området att hantera för att klara den nya dataskydds förordningen GDPR. I Sverige har många pga ”missbruksreglerna” i PuL byggt upp processer och rutiner där oskyddad e-post tyvärr ingår, där man nu måste innan den 25 Maj 2018  justera detta.

SecureAppbox Organizer skapar tillsammans med SecureMailbox en plattform som skyddar alla användare och dess data enligt ”Privacy By Design” och GDPR. Detta hjälper dig hantera GDPR så känslig data alltid är skyddat oavsett man jobbar på kontoret, i mobilen eller hemma.

Intresserad? Genomför en egen ”Privacy by Design” workshop

Ta del av våra erfarenheter från olika GDPR projekt

Vi erbjuder er ta del av våra erfarenheter i genomförda GDPR-projekt där vi använt olika verktyg för att upprätthålla compliance. Allt från Pseudonymisering, kryptering, mobila e-hälso appar till anonymiserad statistik och analys och säker kommunikation.

Vill du få en överblick vad du kan göra eller redan genomfört en GDPR GAP-analys? Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

www.secureappbox.se

Läs mer hur dessa grupper får hjälp av våra tjänster

Secure Mailbox business package for excutives and boardmembers

Företag och organisationer

Med Organizer kan ni säkerställa att alla som berörs av er verksamhet erhåller skydd av kommunikation och persondata, enligt gällande dataskyddslagar.

Secure Mailbox government package for EU members

Myndigheter och offentlig sektor

Offentlig sektor och myndigheter behöver skydda sina digitala processer och allas personuppgifter. Oavsett om det gäller anställda, kunder eller invånare.

Secure Mailbox healthcare package for teams, groups or clinics

Hälso- och sjukvård

För att kunna kommunicera inom både offentlig som privat sjukvård, behöver man tjänster som skyddar våra uppgifter och stödjer patientdatalagen samt nya GDPR.